Motion hjälper inte mot övervikt bland barn

Övervikten bland barn ökar och motion brukar lyftas fram som motmedel. Men nu visar en ny studie på barn i Skottland att ökad fysisk rörelse inte leder till minskad övervikt.

Vi äter fel och vi rör oss för lite. Så brukar det låta när man ska förklara det faktum att vi blir allt tjockare i det här landet. För det blir vi. Och det kryper allt lägre ned i åldrarna. Idag räknas vart femte barn i Sverige som ”överviktig”, enligt statistik från Karolinska Institutet.

På flera skolor har man aktivitetstävlingar för att få skolbarnen att röra sig mer. Idrott och motion ska in på schemat. Men kostexperter och läkare har den senaste tiden diskuterat om enbart motion egentligen påverkar övervikt. Nu kommer en studie på 545 barn i Skottland som tyder på att det inte gör det.

Forskarna lät barnen, som alla var i fyraårsåldern, genomföra ett fysiskt krävande lekprogram tre gånger i veckan under ett års tid. När man sedan mätte deras BMI, alltså det mått man använder för att beräkna övervikt och fetma, så visade det sig att motionen inte hade någon effekt.

Claude Marcus är professor på Karolinska Instituet med inriktning på barnfetma och han menar att studien bekräftar vad han tidigare misstänkt, att endast motion inte räcker. Människan som varelse är helt enkelt för energieffektiv.

- Det tunga budskapet i det här är att vi inte kan göra något åt den ökande femtan om man inte får barn att äta bättre, säger Claude Marcus. Om man som barn till exempel sätter i sig en magnumglass så räcker det inte med att springa några minuter, man måste faktiskt springa en hel mil för att göra av med den.

Men motionen var ändå inte helt meningslös. De barn som motionerat hade efter ett år bättre rörlighet och motorik än de som inte motionerat. Men för att komma tillrätta med övervikten måste man ändra på kostvanorna, menar Claude Marcus.

- Vi kan inte hantera det här hotet mot folkhälsan som fetma innebär om vi inte gör något åt intaget också. Det räcker inte med att bara röra sig lite mer.

Studien publiceras idag i British Medical Journal.

Martin Wicklin 

martin.wicklin@sr.se