Rymdstiftelse ger sig in i genetiken

Nu ger sig stiftelsen bakom rymdtävlingen the Anzari X-prize i kast med genforskningen. Med en prissumma på tio miljoner dollar har man utlyst en tävling - där den som kan hitta ett snabbt sätt att karlägga enskilda individers arvsmassa vinner.

För nästan tio år sedan utllyste stiftelsen ”the Ansari X-prize” en tävling som utlovade 10 miljoner dollar till första privata projekt som lyckades få upp en farkost i rymden? Syftet var att stimulera privat rymdfart - och pengarna delades ut år 2004 till vinnaren Space Ship One, som var uppe i rymden två gånger på en vecka.

Byter spår
Nu ger sig X-prize-stiftelsen in genbranschen. Kartläggningen av människans arvsmassa var en stor nyhet redan år 2001. Men den gången hade det tagit åratal att bli färdig med kartan som bara rymde några enstaka personers gener. Nu är utmaningen att fixa fram hundra personliga genkartor på tio dar.

Tanken är att den här typen av snabba genkartläggningar bland annat skulle kunna bana väg för medicinska behandlingar och läkemedel som skräddarsys efter enskilda individers behov.

Celebra sponsorer
Den som nu hittar ett sätt att få fram sådana här snabba genkartor vinner alltså de tio miljoner dollarna, säkerligen affärsmässig framgång, en avsevärd ära, och dessutom Stephen Hawkings gillande - den världsberömde fysikern som är förlamad av ALS stödjer projektet, som han hoppas ska bereda vägen för personanpassad behandling av sjukdomar som till exempel ALS.