Det ögat ser utan att vi vet om det

Alltmer har under senare år blivit känt om hur hjärnan bearbetar synintryck. För att man ska få en medveten upplevelse av att man ser något måste signaler från ögats näthinna nå hjärnbarken i nacken. Där är olika celler specialiserade på olika aspekter av det vi ser, som färg, konturer, rörelser och mönster. I den fortsatta processen bygger hjärnan upp ett helhetsintryck som vi kan tolka och koppla samman med det vi redan vet om världen. Men vi får också omedvetna synintryck och det omedvetna synsystemet arbetar snabbare än det medvetna.

De omedvetna synintrycken uppstår i inre och utvecklingsmässigt äldre delar av hjärnan där också känslor processas. Kunskapen om detta har forskarna fått med hjälp av försökspersoner som har friska ögon, men är helt eller delvis blinda på grund av skador i hjärnbarken. Uttrycket blindsight har myntats. Det betyder att man är blind men ändå kan se, fast omedvetet.

I Vetandets Värld intervjuas makarna Kerstin och Ulf Norrsell som är ögonläkare respektive professor emeritus i psykobiologi i Göteborg.

Redaktör: Charlotta Sjöstedt