Fiskodlingar hotar den vilda laxen

Av den fisk vi äter kommer idag drygt 40 % från fiskodlingar. De snabbt växande fiskodlingarna kan på sikt bli ett hot mot den vilda fisken. Det konstaterar amerikanska forskare i en ny studie. Sjukdomar och parasiter har blivit ett allt större problem och det drabbar alla vilda lax-populationer i världshaven.

När vilda laxfiskar överger sina små i form av befruktad rom i någonstans i rinnande vatten så är det också ett skydd för de nykläckta ynglen. För de slipper komma i kontakt med de vuxna fiskarnas otäcka parasiter, som t ex laxlus.

För när ynglen simmar ut till havs, i Atlanten eller Stilla Havet så är föräldrarna långt borta. Men om det finns en fiskodling i krokarna när fiskynglen kommer snubblande nedför vattendraget, ganska långsamt någon kilometer om dagen, ja då finns där vuxen odlad fisk i kassarna, med parasiter och laxlusens larv är snabb på att ta sig över till ynglen.

Den här dörren som har öppnats mot vuxenvärlden för laxyngeln. Den här för tidiga kontakten med parasiter har innebruit en kraftigt ökad dödlighet i de vilda laxstammarna.

Laxlusen finns inte i Östersjön men det här är ett välkänt fenomen i norska ävlar. I en artikel i den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift (PNAS) har forskare studerat laxarter från Stilla Havet. Där har man gjort en satsning på beräkningar när det gäller dödlighet och smittspridningshastighet. Det visade sig att ynglen inte klarar mer än ett par löss, sedan dör dem.

Slutsatsen är att de snabbt växande fiskodlingarna på sikt utgör ett hot mot den vilda fisken. Kortslutningen av det geografiska avståndet och de öppnade smittvägarna kan komma att utgöra ett hot mot fiskodlingarnas ekologiska och ekonomiska hållbarhet.

(Källa: PNAS)

                                              Reporter: AnnLouise Martin

                                              ann.martin@sr.se