MUSIKGUIDEN I P3 MED JENNY SETH

Popologen sammanträder!

Sänds kl. 18.00 - 18.00

Sedvanligt på torsdagar - Popologen. Och dagens popologen är Tommie Jönsson, producent på P3 Populär och Caroline Hjelt från Icona Pop.