MUSIKGUIDEN I P3 MED TINA MEHRAFZOON

Popologen om läppsynk - varför denna vrede?

Torsdag betyder att det är dags för expertpanelen Popologen att sammanträda. 
Emerentia Leifsdotter Lund och Hasan Ramic kommer ikväll till Musikguiden i P3 med Tina Mehrafzoon för att bland annat reda ut det här med läppsynk - handlar det om artistisk integritet eller lättja?