Vetenskapsradion Historia 2003-03-27

Sweden rule the waves

De brittiska tankarna på kristen världsmission spreds under det tidiga 1800-talet till Sverige. Historikern Hanna Hodacs har studerat hur Sverige påverkats av det brittiska imperiet.
Brittiska frireligiösa eller evangeliska sällskap såg Sverige både som sina allierade och som objekt för mission under det tidiga 1800-talet. Det brittiska imperiet var infrastrukturen som skulle sprida den protestantiska tron i världen och Sverige ansågs kunna bidra till detta. Inom en svensk elit får idéerna om en världsmission fäste, men bland svenska liberala krafter motarbetas dem, bland annat för att man fruktar ett alltför starkt brittiskt inflytande i Sverige. Historikern Hanna Hodacs vid Uppsala universitet har i en nyutkommen avhandling studerat de svensk-brittiska relationerna i början av 1800-talet. På Livrustkammaren i Stockholm firar man nu 375-årsjubileum. Vetenskapsradion Historia besöker museet och frågar sig varför man ställer ut kungaföremål? Dessutom fortsätter serien om Egyptens okända gudar. Egyptologen Nils Billing berättar om Osiris.