Vetenskapsradion Historia 2003-04-10

Svenska slagfält

Nu utkommer ett stort verk om de svenska slagfältens historia. Vetenskapsradion Historia har träffat en av författarna för att diskutera vad fältslagens historia betyder för oss idag.
Vem minns slaget vid Lund 1676? Vad betydde slaget för dåtidens Sverige och vad betyder det för oss idag? I en nyutkommen bok om de svenska slagfältens historia redogör ett antal historiker vid Försvarshögskolan i Stockholm om 54 av de viktigaste slagen i Sveriges historia och hur de har kommit att användas i propagandasyfte. Vetenskapsradion Historia har träffat Lars Ericson, en av författarna och ställt honom mot den danska historikern Ole Frantzen för att diskutera de svenska fältslagens historia. I programmet berättas också om den egyptiske guden Tot, vetenskapens gud.