Det hägnade berget på Södertörn

Torsdag 12 februari 13.20


På Södertörn finns över 100 fornborgar, men vad var egentligen fornborgarna för någon sorts anläggning? Arkeologen Åsa Wall vid Stockholms universitet lägger i denna veckas program fram en ny tolkning av fornborgsbegreppet.


Dessutom fortsätter serien om de dolda föremålen på Historiska museet.