Hos gynekologen år 1900

Torsdag 19 februari 13.20


Hur var det att gå till gynekologen för 100 år sedan? Vilka medicinska instrument använde sig läkarna av och vilka kunskaper besatte man egentligen om kvinnors underliv och sjukdomar? I en ny avhandling undersöker idéhistorikern Ulrika Nilsson gynekologins framväxt i Sverige.


Dessutom fortsätter serien om de dolda föremålen på Historiska museet i Stockholm.

Hur var det att besöka gynekologen för 100 år sedan? I en ny avhandling undersöker idéhistorikern Ulrika Nilsson vid Uppsala universitet hur gynekologin uppstod som medicinsk specialitet och hur de första gynekologerna såg på sina patienter.


Gynekologin var sin tids mest avancerade medicinska vetenskap och attraherade ofta militärläkare och därför förblev också specialiteten nästan helt förbehållen män ända fram i vår tid. Den manliga dominansen påverkade också i vilken utsträckning som kvinnorna ville besöka gynekologen…


Dessutom fortsätter serien om Historiska museets dolda föremål.