Turism som rasism

Torsdag 18 november 13.20

I en ny avhandling granskar idéhistorikern Klas Grinell vid Göteborgs universitet hur omvärlden beskrivs i turistbroschyrer och charterkataloger. Under 30-talet, men också idag, är det påfallande ofta en rasistisk bild av världen som kommer fram.

Denna vecka besöker vi också en nyöppnad utställning om baltutlämningen 1945-46.

Under 30-talet var rasbiologiska resonemang vanliga för att marknadsföra svenskarnas resemål. Människor i främmande länder förekom bara i broschyrerna om de ansågs tillräckligt ”exotiska”. Denna tendens är tydlig också under 60-talet, då charterresor blir vanliga, även om begreppet ras då tvättats bort. Ännu i slutet av 80-talet och kanske i vår tid är bilden av omvärlden i resebolagens kataloger präglad av en gammaldags och fördomsfull syn. Man lockar med att turister på temaresor kommer att hitta ”det äkta”, utan att egentligen fråga sig vad detta är.

Vetenskapsradion Historia besöker också en nyöppnad utställning om baltutlämningen och träffar två av de som var med då.