Undergången

Torsdag 24 februari 13.20

Filmen ”Undergången” har premiär denna vecka och Vetenskapsradion Historia ser filmen för att diskutera dess vetenskapliga förankring. Dessutom tittar vi på skärvan ifrån Erechtheiontemplet på Akropolis i Athen som nu återlämnas till Grekland efter hundra år i svensk ägo.

Försvarshistorikern Thomas Roth vid Armémuseum diskuterar bioaktuella filmen ”Undergången” - dess historiska bakgrund och hur väl filmens skildring av Hitlers sista dagar stämmer med verkligheten.

På Medelhavsmuseet ställs nu den lilla marmorskärvan ifrån Erechtheiontemplet på Akropolis ut. Skärvan har varit i svensk privat ägo i drygt hundra år, men återlämnas nu till Grekland. Vi undersöker skärvans betydelse för kunskapen om antiken och för relationerna mellan den grekiska staten och de länder som fortfarande behåller sina plundrade antika föremål.

Sist presenteras den aktuella boken ”Bilden av Sveriges historia” som nyss utkommit på förlaget Wahlström och Widstrand.