Hopp om att oskadliggöra dödligt virus

Det dödliga Nipah-virusets svaga punkt har hittats, och nu hoppas forskarna att den ska hjälpa dem att hitta ett sätt som hindrarviruset från att invaderar celler.

Nipah-viruset är ett tämligen nyfunnet virus, ett virus som går från djur till människa och som har hög dödlighet. Det finns ingen egentlig bot mot viruset som ger hjärnhinneinflammation, och nu har man också sett att det kan smitta mellan människor.

Men i senaste numret av tidskriften Nature kan läsa om hur amerikanska forskare nu identifierat en svag punkt i virusets uppbyggnad - en receptor, där man skulle kunna komma in och hindra viruset från att invadera celler, och därmed förhindra sjukdomsutbrott. Ännu har man bara funnit den lämpliga angreppspunkten, inte boten.

Nipah-virus angriper grisar hundar och katter hästar och fladdermöss, och nu också människor. De drabbade områdena är Malaysia Singapore och Bangladesh, och stora delar av svinuppfödningen har drabbats.