Så ska göteborgarna börja vissla

Kommunen har, efter mycket om och men, kommit fram till ett förslag för en så kallad whistle blower-funktion. Alltså en funktion för göteborgare att tipsa om oegentligheter. Något som naturligtvis är ett resultat av den så kallade muthärvan (där samtliga kommunala bostadsbolag utom Gårdstenbostäder är inblandade).

För mer om det gå in på

Apropå muthärvan. Bland de misstänkta finns det såväl bovärdar som inköpsansvariga. Men inga uthyrare. Överraskande kan tyckas med tanke på att uthyraren har minst lika stor makt som de övriga positionerna.

/ Samir