Att leva med björnen inpå knuten

Sara Nilsson i Norråker i norra Jämtland vet hur det är att leva nära björnen. I fjol fick byborna besök av björnen både på grillfesten och på farstubron.

Om det är någonstans man kan se tydliga skillnader mellan stad och land så är det när det gäller rovdjuren.

I en attitydundersökning från Sveriges Lantbruksuniversitet ser man att svenskarna i stort är positiva till att vi har björn, varg, lo och järv.

Men det skiljer sig stort mellan stad och land.

I Strömsund, Härjedalen, i Dorotea, Åsele och Nordmaling och många andra kommuner i norr vill över hälften av de som svarat i undersökningen minska antalsmålet för björn.

I Vaxholm, Huddinge och Tyresö är det bara några få procent som vill det.

Så vem har rätt och vem ska bestämma hur det ska vara?

Fråga