Vad heter han som rebellerna jagar i Libyen?

Twittraren  undrade i dag hur Muammar Kadaffis namn ska stavas på svenska. Stefan Lundin vid Sveriges Radios Språkvård förklarar varför svenska medier valt olika stavning.

Som alla kunnat märka är stavningen av namnet allt annat än enhetlig. I stället har det uppstått osedvanligt många varianter. Anledningen är de olika principerna för överföring av arabisk skrift till latinsk. Enligt det system för överföringen som används allt mer i dag skulle namnet skrivas al-Qadhdhafi. Men den stavningen var inte aktuell i medierna, när han kom till makten 1969, så den har aldrig etablerats.

Av varianterna i svenska medier förklaras TT:s stavning med g av att uttalet drar åt /gadafi/ i libysk dialekt. Det standardarabiska uttalet är däremot ett k-ljud långt bak i halsen, och dialektuttal brukar i vanliga fall inte styra stavningen. En ganska vanlig stavning med kh i början anses vara felaktig. Men varje mediums läsare har hunnit vänja sig vid ”sin” namnform, så det har visat sig för sent att nå enighet om en form.

I det läget har vi inom SR, SVT och UR valt att använda en förenklad stavning, Muammar Kadaffi (Kaddafi med två d och ett f  hade strängt taget varit ännu bättre). Den har kommit att fungera bättre i praktiken än vad den mest korrekta stavningen, Muammar al-Qadhdhafi, troligen skulle ha gjort. Det här är en undantagslösning på ett problem som blivit närmast olösligt.

Mest av allt visar det här exemplet på hur viktigt det är med ett samarbete medierna emellan, gärna i Mediespråksgruppen, för att undvika att de viktigaste namnen spretar alltför mycket i stavningen.

Stefan Lundin
Språkvårdare vid Sveriges Radio, Sveriges Television och UR