Tredjedelen som egentligen var 28 procent

Under måndagsmorgonen publicerade Ekot en nyhet som har lett till en hel del diskussion och arga lyssnarmejl. Radioinslaget och webbtexten refererade till en undersökning på Södersjukhuset i Stockholm som visade att flera av de tillfrågade i studien tycktes anse att det är kvinnors eget fel om de blir misshandlade.

Det är alltid viktigt att ha tungan rätt i mun när man rapporterar om studier av olika slag. Urvalet, antalet tillfrågade och frågornas konstruktion är saker som kan påverka det slutliga resultatet, varför vi alltid försöker ta reda på så mycket som möjligt om det studieresultat vi tar del av.

För att säkerställa att vi inte har missuppfattat rapporten tar vi självklart kontakt med den som har genomfört studien, något vi gjorde även denna gång.

Den här studien presenterades vid ett symposium på Läkarstämman. Ekots reporter var enda journalist som närvarade. Symposiet innehöll flera olika presentationer som rörde våld mot kvinnor varav studien vid Södersjukhuset i Stockholm var en punkt. Maaret Castrén, professor i akutsjukvård och chef för avdelningen för klinisk forskning och utbildning vid Södersjukhuset, presenterade studien. Maaret Castrén betonade att studien inte var publicerad, men att den granskats och godkänts för publicering.

Siffrorna presenterades och en av frågorna gällde om det kan vara "kvinnans passiva personlighet som utsätter henne för våld?" 28 procent (inte en tredjedel som vi felaktigt rapporterade) svarade att det kunde vara så. På symposiet sade man att det kunde tolkas som om de svarande ansåg att var kvinnans fel att hon misshandlades, vilket Ekots reporter noterade i sina anteckningar.

I den intervju som Ekots reporter sedan gjorde med professor Maaret Castrén sade hon: "Jag var lite förvånad över att det anses att det inte är på vårt bord att reda ut orsakerna till kvinnornas skador och att man fortfarande tycker att kvinnors beteende på något sätt ger en man rätt att slå".

Det står inte i studien att det är kvinnornas fel att de utsätts för våld, men det var så svaret tolkades på symposiet och det var så vi valde att starta påannonsen.

Diskussionen efter publiceringen handlar om hur fråga och svar ska tolkas: vad betyder kvinnans passiva personlighet som en förklaring till att hon misshandlas? Betyder det att hon borde flytta, inte sitta still när hon blir slagen, att hon är oförmögen att söka hjälp och därför får räkna med att bli slagen? Och så vidare.

På symposiet på läkarstämman valde man att tolka svaret som om att 28 procent av de svarande anser att det är kvinnans fel att hon blir slagen. Det är en tolkning, som när man vrider och vänder på formuleringen "kvinnans passiva personlighet", framstår som rimlig och därför publicerades i Ekot.

I andra medier, bland andra Svenska Dagbladet och Arbetarbladet, tycks Castrén ha modifierat den slutsats hon drog under symposiet på läkarstämman. Vi har under dagen sökt henne utan resultat.

Jens Ericson, reporter

Michael Österlund, nyhetschef

Länk till Ekots tidigare rapportering:

Medierna i P1: