Språket den 28 november Portugisiskan i världen och lyssnarfrågor om grammatik

För femhundra år sedan började de portugisiska kolonisatörerna sprida sitt språk över världen. Idag är det över tre år sedan Portugal lämnade sina afrikanska koloniermen språket växer och utvecklas där, och på andra håll i världen. Clara Oswald har talat med Ivo Castro, professor i portugisisk språkhistoria vid universitetet i Lissabon.
Professor Lars-Gunnar Andersson besvarar lyssnarfrågor:
-  problemet med flertal av fiskare, en fortsättning
- varför finns det inte fler sammandragningar i svenskan (av typen ’jag såg ’na)
- ”här kommer en annan”. Varför ’ en annan’?
- ’utmärktaste’ som gammaldags form
- högraste
- dödligaste månaden
- när använde vi pluralformer av verben i talspråk
- varför dubbel bestämning i svenskan (’det röda huset’)