Språket den 7 november 2006 Hur ger man sina barn två språk? Lyssnarfrågor om grammatik - ”den avgådde ministern”

Svenska mammor som är bosatta utomlands samlades nyligen i London för att diskutera hur man kan hjälpa sina barn bibehålla svenska språket. Reporter Helene Almqvist.

Professor Lars-Gunnar Andersson kommenterar lyssnarfrågor;
-”ingen rädder för vargen” eller ”ingen rädd är”?
-”Han har inte åstadkommit ett väldigt bra resultat” – den konstruktionen är vanlig, hävdar flera lyssnare. Kanske en påverkan från engelskan.
-”Han ställde sig i kön men om en stund tröttnade han och gick.” Astrid Lindgren använder 'om en stund' på detta sätt, där många hellre vill se 'efter en stund'. Astrid Lindgren är i gott sällskap: Selma Lagerlöf och Hjalmar Bergman gör det också.
-En lyssnare har hittat uppseendeväckande exempel på barnsliga verböjningar (regelbundna på det sätt barn ofta gör innan de lär sig undantagen i språket!):”den avgådde coachen” och ”den avgådda kulturministern”. Ett överraskande fynd, tycker professor Lars-Gunnar Andersson.