Språket den 21 november Språkpristagare och lyssnarfrågor om konstiga uttryck

Årets två mottagare av Sveriges Radios språkpris presenteras: Lisa Wall vid Sveriges Radio Malmöhus och Christian Olsson vid radiosporten SR Göteborg

Professor Lars-Gunnar Andersson diskuterar lyssnarfrågor om språk:
-varför så många liksom i radiotalet? Vårt behov av så kallade vaghetsmarkörer.
-hej kom och hjälp mig – flera lyssnare om detta och liknande uttryck
-lök på laxen
-stå där med sin tvättade hals
-ta bladet från munnen
-du store förbrålare
-att få korgen
-hals över huvud
-på en höft