Språket den 26 december Om det egna namnets betydelse

Etnolog Charlotte Hagström vid Lunds universitet talar om namnets betydelse.

Professor Lars-Gunnar Andersson besvarar lyssnarfrågor om ord:
- bynglig och bänglig
-slyna
-skämmig
-nednäsa