Språket den 30 januari Om romani - språk med många dialekter - och filosofiska lyssnarfrågor

Språkforskare från femton länder med romani som specialitet träffades på konferens i Stockholm för att diskutera standardisering av språket. Hristo Kyuchukov, professor i romani i Veliko Tarnovo i Bulgarien, och Gregor Dufunia Kwiek, en av initiativtagarna till konferensen, talar om ett dialekt-rikt språk som behöver vårdas med gemensamma regler. Reporter Clara Oswald. Vi hör också Adam Szoppe vid SR:s romaniredaktion .
Professor Lars-Gunnar Andersson besvarar lyssnarfrågor:
- när säger man goddag?
- varför ’vi syns’?
- ’om du dör’
- uttrycket ’mycket och mycket’
- är det lögn att inte säga allt?
 - mig eller mej i jobbansökningar