Språket den 15 maj Språk och politik i Afrika

Språket handlar om hur språk och politik hör tätt samman i Sudan. Där har arabiska varit det enda officiella språket sedan självständigheten och över hälften av befolkningen med annat modersmål har varit politiskt och språkligt marginaliserad.
Detta håller nu på att sakta ändras, berättar Fatima Idris som nyligen doktorerat på den språkliga situationen i Sudan.
Sammy Chumbow, språkprofessor i Kamerun, berättar att afrikanska unionen numera anser att stöd åt små språk gynnar samhällsutvecklingen.
Och slutligen handlar veckans program om svensk grammatik när professor Lars-Gunnar Andersson besvarar lyssnarbrev:
- mammas bilen
- färre antal
- frekventare
- vad det beträffar
- jobba som
- vila honom
- sägningar och sågningar