Språket den 22 maj Linnés nyskapande språk

Naturvetaren och botanisten Linné hör vi mycket om, men författaren är Linné är mindre utforskad och diskuterad. I veckans program talar litteraturforskaren Jennie Nell vid Stockholms universitet om Linnés stora betydelse för senare tiders författare. Hans skarpa och för den tiden ovanliga observationsförmåga, hans tvära kast mellan olika genrer och hans enkla berättarstil gör hans texter unika och nydanande.
Lars-Erik Edlund, professor i nordiska språk vid Umeå universitet, talar om hur Linnés småländska uppväxt märks i hans skriftspråk, särskilt i hans första bok Inter lapponicum - lapplandsresan.
Professor Lars-Gunnar Andersson besvarar lyssnarfrågor om språk:
- vågmat och besläktade ord och företeelse, som vokt, våg och luna
- lekerstugan finns på många håll och i den kunde både vuxna och barn ha roligt
- fritids eller fritis