Språket den 12 juni Styr språket vårt tänkande?

En och samma berättelse får olika utformning på olika språk – vi kanaliserar vår uppmärksamhet i de banor som vårt språk styr oss in på.  I veckans program besöker vi humanistlaboratoritet vid Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet där Sven Strömqvist, professor i lingvistik, och Richard Andersson, doktorand i kognitionsvetenskap, berättar om forskningen kring samspelet mellan språk och tanke.

Professor Lars-Gunnar Andersson besvarar lyssnarfrågor:
- varför ett –’ ’i gatukorsning?
- uttalas det ’annons’eller ’annongs’?
- force majeure
- serviett
- varför säger så många ’ tissdag’?
- fylld till bredden eller brädden?