Språket tar sommaruppehåll i åtta veckor

Programmet tisdagen den 19 juni (med repriser den 20 och 23 juni) blir det sista före sommarens uppehåll.
Vi kommer emellertid att sända repriser från den gångna säsongen på ordinarie repristider (onsdagar 19.03 och lördagar 7.03).
Språkfrågor och -reflektioner som uppstår under sommaren samlar vi på hög till den 21 augusti då den nya säsongen börjar!

Trevlig sommar!
Anna Lena Ringarp, programledare för Språket