11 maj

- gifle, giffel och örfil
- durkdriven
- cedera
- svenska ’somt’ och engelska ’some’
- örla omkring