"Tvångssvenskan" i Finland. Språket tisdag 13.20

Svenskan ska bli mera populär bland majoriteten finsktalande ungdomar i Finland. Christer Fridén presenterar "Teaterbussen".
Versmåttet blankvers introduceras, med exempel.
Prof. Lars-Gunnar Andersson besvarar lyssnarbrev, bl a om hur man börjar brev, "gör det" som utbytbart mot "blir det" och uttal av "västgöte".