Språkbiten den 20 juli 2008

- i vilket fall                         
-  i såna fall, igen                      
- eftersom att                      
- husena, bordena               
- ett pris på mellan