Språkbiten den 27 juli 2008

Uttalsfrågor:
konferens,
fotboll,
situation,
chaufför,
i fjor