Språkbiten den 10 augusti 2008

- om att reta sig på nya betydelser av ord                  
- kancer eller cancer
- stog eller stod
- till dess
- varför då
- dels,   men också