Inre grammatik och yttre störningar

En lyssnarfråga i veckans program handlar om hur det lilla barnet tillägnar sig grammatiska mönster – och använder dem. Professor Lars-Gunnar Andersson diskuterar också några nya mönster och uttryckssätt som inte alla gillar och hamnar i finlandssvenskan och bland norska dialekter

Veckans samtliga lyssnarfrågor:
- grammatiken beskriver språket
- hur tillägnar sig små barn grammatiska mönster?
- ’att’ i konstigt sällskap i finländsk text: ’som han visste att 
   var hans stora svaghet’
   Säger man så i  svenska dialekter också? –Skriv och  
   berätta!
- ’rikti’ rolig’ och ’väldi’ god’
- ’ser ut som om’ eller ’ser ut som att’
- lyda/lydit

Pirkko Nuolijärvi, direktör för Forskningscentralen för de inhemska språken i Helsingfors, talar om familjen som det främsta hotet mot minoritetsspråket svenska i Finland.

Några sms-ande ungdomar berättar om sina favoritförkortningar.
På nätet finns många ordlistor med sms-förkortningar. Länk till en: