Språket 7/10 kl 13.20

Bara lyssnarfrågor i denna veckas program och temat är valmöjligheter.

Heter det båda eller bägge, ännu eller ändå, å mina vägnar eller på mina vägnar, etc. Lars-Gunnar Andersson, professor i modern svenska vid Göteborgs universitet, medverkar som vanligt.