Språket 7/10 Språkfrågor om val ml två uttryck

Lyssnarfrågorna i denna veckas program handlar om tveksamhet inför två uttryck. Lars-Gunnar Andersson, professor i modern svenska vid Göteborgs universitet, besvarar frågorna.
-Kan man säga både "ännu" och "ändå", som iuttrycket "ännu större"? Svar: ja, men ännu är vanligare i tidningstext. - "Bägge" eller "båda" är lika rätt, men båda vanligare. - "Å någons vägnar" eller "på"? "Å..." fortfarande vanligast, men båda rätt. Och vår preposition "på" är ursprungligen en feltolkning av "å" i "upp å"! - Varför har "de facto" blivit så vanligt? Kanske på grund av "påfågelseffekten", kanske på grund av att "faktiskt" ibland antyder något oväntat. - Fatta beslut eller ta beslut? "Ta beslut" har lanserats av beslutsfattarna själv, ev. beroende på att "fatta" främst används i betydelsen "begripa". - Vilket uttal av "chans" är rätt? Både sje-ljud och tje-ljud går bra. - Prova eller pröva? Grundregel: prova om ting, pröva om aktiviteter, men i många fall går båda bra. - Vad sägs om pluralformen "ordrar" (av "order")? Bildat enligt svenskt mönster och möjligen lite förvånande, eftersom eng.plural är vanligt i den sfär där "ordrar" ofta förekommer.