Repris utgår

Söndagen 19 oktober utgår reprisen kl 15.30 av vetenskapsradion - språket. Istället sänds P1 Granskar om Irak.