Språket 23/10 kl 13.20 OBS! torsdag denna vecka!

Vi talar om språkkänsla - barns inneboende språkkänsla, vuxnas ibland vacklande språkkänsla och den språkkänsla en översättare måste tillägna sig.