Varför betonar de fel ord?

Fundering mitt i snöskottningen: Det förekommer en åkomma hos TV- folk - främst väderrapportörer och sportpresentatörer (men det tycks sprida sig till andra grupper) - att vara så upptagna av sin text, att de glömmer vilka ord som egentligen är bärande och viktiga.
I en väderleksrapport kan det låta: Det HAR kommit in ett lågtryck från Baltikum som DRAR sig långsamt upp över landet och det GER nog en decimer snö.
Detta verbala verbbetonande blir tröttsamt och låter rätt så löjligt i längden. Det som borde betonas i satsen är förstås LÅGTRYCK, LÅNGSAMT och SNÖ, eftersom det är där den viktiga informationen finns.
Alf G