Ordbehandlingsprogrammen bra för dyslektiker

Lyssnade idag på språket, något jag ofta gör. Inslaget om  "ordbehandlingsprogram som språkförstörare" gjorde mig rätt besviken. Som något ordblind har jag själv väldigt stor nytta av stavnings- och grammatikprogrammen. Jag är inte allvarligt ordblind men kan tex göra fel på t och d, b och p. Jag ansågs "ha svårt för" stavning i skolan och när jag gick på gymnasiet, i slutet av 50-talet, menade några lärare att jag var slarvig vid skrivningar i svenska och engelska. Detta ledde till att jag genom min klassföreståndares råd blev undersökt av en läkare (psykiatriker) och fick intyg på min ordblindhet, något rätt ovanligt på den tiden tror jag. Jag är nu pensionerad men har skrivit många texter på både svenska och engelska som myndighetsperson och forskare. Många "slarvfel" i sådana sammanhang ses med stort ogillande. Och då har programmen varit till ovärderlig hjälp för mig, liksom det är när jag skriver detta brev. Jag ser programmen som språkhjälpare! Gissningsvis finns det många i liknande situation som också uppskattar dem. Jag har också uppmanat mina studenter, inte minst de som visar upp tecken på lindrig ordblindhet, att använda dem, dock med eftertanke. Att använda dem innebär inte att extra korrekturläsning av någon annan ofta behövs, tex om texten utgör manus till en artikel eller bok. Gillar man inte stavnings- och grammatikprogrammen går de ju att stänga av för att inte alls användas, eller man kan använda dem när man är klar med en text.
Vad jag saknar i Words korrigering är att den inte är medveten om vanliga fel hos dyslektiker. Det hade varit ett värdefullt komplement. Skriver jag plommor så får jag bara förslag på plommon, inte blommor. Allmänt är min erfarenhet att ju närmre slutet i ordet felet finns desto större chans att ett förslag kommer upp. Dessutom är det dålig på vissa ord; feminism med sammansättning har jag fått lägga till om jag inte minns fel. Nu känner den inte till ordet queer som ett svenskt ord.
Anita Larsson