Språket 20/1 Frågor om logik i språket

Flera brevskrivare undrar varför språket är fullt av exempel på överflödig information eller, motsatt, brist på information. Professor Lars-Gunnar Andersson visar med exempel hur sammanhanget avgör betydelsen, snarare än än rent "logisk" tolkning
Detaljfrågor:
-finns genitiv-apostrof i svenskan och i så fall när?
-anrik: två ord med samma stavning med helt olika betydelse
-museerna - ingen apostrof!