Språket 27/2 Italienska - historia och dagens dialekter

Vidare besvarar professor Lars-Gunnar Andersson lyssnarfrågor och  det blir flera resonemang om ord och uttryck som antingen används felaktigt, eller inte alltid betyder vad man kan tro.<br>”Om jag ska vara helt ärlig..” säger vi ibland. Betyder det att vi vanligtvis INTE är ärliga?<br>Och hur använder man uttrycket ”tillskansa sig”?