Språket 27/1 Italienska - Språkhistoria och dialekternas roll idag

Pär Larson, italiensk språkhistoriker vid Opera del Vocabulario Italiano i Florens, talar om hur italienskan uppstod ur den florentinska dialekten - Dantas och Boccacios språk. Idag är emellertid den talade florentinskan inte uppfattad som neutralt riksspråk, utan låter ofta komisk i andra italienares öron. Pär Larson berättar om dalekternas roll i dagens Italien och säger bland annat att det är helt nautrligt för skribenter av högprosa att använda idalektala uttryck i sina texter.

 


Veckans språkfrågor handlar om ord och uttryck som används felaktigt eller som inte alltid betyder vad man kan tro.


”Om jag ska vara riktigt ärlig..” betyder det att jag annars INTE är ärlig?


Hur använder man uttrycket ”tillskansa sig”? Ja, det betyder fortfarande att komma i besittning av på ett otillbörligt eller självsvåldigt sätt.


Kan man använda ett uttryck som ”den nyttige egoisten” underar en lyssnare och får svaret att det inte är otänkbart.


En annan ifrågasätter uttrycket ”opersonligt rabattkort” i motsats till ett som är knutet till användaren/inköparen. Professor Lars-Gunnar Andersson tycker att språkanvändning av detta slag, ofta från reklamtexter, är både begriplig och rolig.