Språket 20/4 Om kommatering och om att leta efter nya ord

I veckans program möter lyssnaren Christer Magnusson, som har uppdraget att leta efter nya ord. Han är excerpist för Svenska språknämnden.
Professor Lars-Gunnar Andersson ger en kortkurs i ämnet kommatering.