De/dem

Har det blivit vanligare att man inte skiljer på dem och de i skriftspråket och generellt skriver dem där man i talspråk säger dom?

Till exempel "dem ska sova" istället för "de ska sova".

Ja, det har det nog. Vi får ofta brev om saken och har talat om ämnet flera gånger. Orsaken är förstås att i talspråk låter de och dem likadant: dom.

Att skriva "nu ska dem sova" är förstås helt fel,och kommer så att förbli, men när pronomenet dyker upp i annan position i satsen, som objekt och efter preposition, tillåter språkvården numera andra tolkningar/användningar . Förr var dem det enda alternativet i en mening som denna: "Det får stora konsekvenser för dem som drabbas." Numera kan man också skriva "....för de som drabbas."

Helt kort - mycket mera kan du läsa i Språkriktighetsboken från 2005!