Språket 23/11 Om ämnesundervisning på engelska och om "spa", "spela allan" och "derby".

På svenska gymnasier blir det allt vanligare att erbjuda ämnesundervisning, t ex historia och geografi, på engelska.
Vi besöker en sådan gymnasieklass och forskaren Liss Kerstin Sylvén berättar vad man vet, och inte vet, om resultaten av metoden.