Språket 1 feb Hur väl förstår vi våra grannspråk?

En undersökning av ”interskandinavisk språkförståelse” visar att svenska ungdomar förstår danska och norska sämre än de förstår engelska, och deras förståelse av grannspråken har minskat under en 25-årsperiod. Doc. Lars-Olof Delsing vid Lunds universitet som gjort undersökningen kommenterar resultaten.
Prof. LArs-Gunnar Andersson besvarar lyssnarfrågor. För hela listan, se den länkade artikeln.