Språket 8 februari Om negerbollar och vägskyltar med språkfel, bland annat

Chefen för Etnografiska museet i Stockholm, Anders Björklund, motiverar beslutet att ändra namn på fikets ”afrobollar”. –Ett dåligt skämt där man lätt associerar till det tidigare ”negerbollar”. Det gömmer ett etnocentriskt språkbruk med kolonialistiska inslag, säger han. Vi summerar också diskrimineringsombudsmannen, DO:s, skrivelse med anledning av en anmälan mot Sjöbobageriet som förra året saluförde ”negerbollar”. –Inte diskriminering i lagens mening, men det är aldrig bagatellartat att kränka en annan människa, sa DO, bland annat.
Vägverket utelämnar ofta ett genitiv-s på skyltar. Nyligen gav prof. Lars-Gunnar Andersson regeln med anledning av att en lyssnare uppmärksammat en skylt med stavningen ”Kölingared kyrka”. Det ska vara ”Kölingareds kyrka”. Ortnamn som slutar på konsonant får ett genitiv-s, de som slutar på vokal får det inte (”Arboga kyrka”). Vägverket språkvårdare har utfärdat skriftliga regler, men lokala vägingenjörer gör ofta fel. Företrädare för Vägevrket säger att man gärna ändrar stavningen om det inte kostar något, eller vid nästa planerade skyltbyte!
Professor Lars-Gunnar Andersson besvarar lyssnarfrågor. För hela listan, de länken.