Språket 8 februari Om "negerbollar" och vägskyltar med språkfel, bland annat

Chefen för Etnografiska museet i Stockholm, Anders Björklund, motiverar beslutet att ändra namn på fikets ”afrobollar”. –Ett dåligt skämt där man lätt associerar till det tidigare ”negerbollar”. Det gömmer ett etnocentriskt språkbruk med kolonialistiska inslag, säger han. Vi summerar också diskrimineringsombudsmannen, DO:s, skrivelse med anledning av en anmälan mot Sjöbobageriet som förra året saluförde ”negerbollar”. –Inte diskriminering i lagens mening, men det är aldrig bagatellartat att kränka en annan människa, sa DO, bland annat.
Vägverket utelämnar ofta ett genitiv-s på skyltar. Nyligen gav prof. Lars-Gunnar Andersson regeln med anledning av att en lyssnare uppmärksammat en skylt med stavningen ”Kölingared kyrka”. Det ska vara ”Kölingareds kyrka”. Ortnamn som slutar på konsonant får ett genitiv-s, de som slutar på vokal får det inte (”Arboga kyrka”). Vägverket språkvårdare har utfärdat skriftliga regler, men lokala vägingenjörer gör ofta fel. Företrädare för Vägevrket säger att man gärna ändrar stavningen om det inte kostar något, eller vid nästa planerade skyltbyte!
Professor Lars-Gunnar Andersson besvarar lyssnarfrågor.

Språkfrågorna denna vecka är följande:
- En lyssnare mötte frasen ”Din operatör är..” i kallelse till sjukhuset. Är detta ett nytt ord? Nej, även om det låter nytt för oss idag, är det den äldsta användningen. Ordet ”operatör” i betydelsen ”kirurg” finns belagt från  1730.
Idag är betydelse dels” person som sköter komplicerad maskin”, dels ”företag som sköter telefonnät eller datornät”  (nyaste betydelsen).
-”Det känns okomfortabelt” hörde en annan lyssnare någon säga. Det är väl engelskan som ligger bakom? Det svenska ordet är väl ”besvärande”? Ja, precis som brevskrivaren påpekar, fick vi först ”bekväm” som översättningslång från engelskan (alltså i betydelsen ”tillfreds”, ”icke besvärad”), därefter ”komfortabel” med samma betydelse, senast ”okomfortabel”. För så där 40 å sedan var stolar ”komfortabla” i svenskan. En nätsökning visar att ”okomfortabel är sällsynt.
-”Självhögtidlig” hörde et lyssnare, som undrade om det kom från norskan. Eller är det engelskans ”self important” som ligger bakom? Brevskrivaren tycker ordet är bra! –Ja, var skulle okomfortable dömas ut och självhögtidlig berömmas – vi har ju haft ord för det senare, som märkvärdig, självgod, m fl? Exemplen illustrerar hur godtyckligt främmande ord, eller översättningslån betraktas av oss. En del retar man sig på, andra blir uppskattade.
Ordet ”knodd” tas åter upp av en lyssnare. Förr gången efterlystes betydelsen ”litet barn” i ordböckerna (som nu endast anger ”snobb” och ”bodbiträde”. Men flera brev vittnar om att betydelsen ”litet barn”är spridd, bl a i Stockholm.
-Betyder dregla och seckla samma sak (att det rinner saliv ur mungipan)? Brevskrivaren har inte hittat ”seckla” i ordböckerna. Är det dialektalt? A, seckla eller sickla, som det heter på sina ställen (och orden används mera i en del dialekter). Orden kan vara synonyma. De finns i Svenska akademiens ordlista. Observera att verbet ”sickla” också kan ha en annan betydelse, ”skrapa” eller ”finputsa”.
Från en redaktion kommer frågan: heter det ”husesyn” eller ”husgesyn” och ordboken ger svaret ”husesyn”. Ett par ”husgesyn” finns faktiskt att hitta på nätet.
Nästa brev undra om det heter ”ett kok stryk” eller ”ett kokt stryk”, där det riktiga är ”ett kok stryk”, men här ger nätet flera exempel på det missuppfattade ”ett kokt stryk” lita inte på nätsökningar, utan konsultera en ordbok!
”Gångbiljet” är en brevskrivares favoritord: en biljett som i järnvägens barndom kunde lösas om man ville promenera på spåret. –Ett ord som man ju kan misstänka är påhittat, men som faktiskt finns, eller fanns! Numera finner man det bara i järnvägshistoriska sammanhang.
”Alla påställda bilar måste ha en trafikförsäkring” läste en lyssnare i en artikel om bilförsäkringar. Ett förvånande ord, som ju lätt förstås om man utgår från begreppet ”avställda bilar”! Och detta ord hittar man många exempel på i modern svenska på nätet.