Enkäten

Så här såg vår enkät ut.
Observera att vi inte kan ta emot fler ifyllda bidrag!

Vad säger man hemma hos dig?

En enkät om regionala drag i språket

Vi är tacksamma om du vill ta dig tid och fylla i enkäten så noggrant som möjligt. Vid flera frågor kan du kanske behöva tänka igenom ditt eget språkbruk en liten stund, men ditt och andra lyssnares bidrag kommer att ge många upplysningar om dialektala drag i dagens svenska.

Det blir nya kunskaper för språkforskningen och intressanta diskussioner i programmet!

I enkäten nedan finns det frågor med svarsalternativ du bara kryssar i och frågor där du själv kan skriva in text. Du skriver in dina svar direkt på skärmen och skickar iväg enkäten genom att klicka på ”skicka” Eftersom de flesta handlar om språkvariation är det viktigt att du någorlunda väl lokaliserar dig geografiskt. Därför börjar vi med några personfrågor!

En liten varning: Uttrycket ”din dialekt” är dubbeltydigt. Det kan betyda dels dialekten där du växte upp, dels ditt eget språkbruk. Vi utgår från att dina svar representerar talet på den ort där du växte upp.

STORT TACK FÖR HJÄLPEN!!!

Lars-Gunnar Andersson

Professor i modern svenska vid Göteborgs universitet och medverkande i ”Språket”

Anna Lena Ringarp

Producent för ”Språket” i Sveriges Radios P1

Kön:                                      man     ٱ                        kvinna    ٱ

Födelseår:

Var bodde du när du var 10-15 år (ange storstad eller landskap)?

Flytthistorik (om du tror att det kan vara relevant):

Föräldrabakgrund (inflyttade?, födelseort?, yrke?):

Namn, adress och telefon (om du har lust). Vi kommer naturligtvis inte  att offentliggöra några namn när vi redovisar resultaten.

Namn:

Adress:

Telefon:

Nu kommer språkfrågorna!

1. Lekte man med ”hink och spade” eller ”spann och spade” där du växte upp?

□   spann och spade                                   □   växlar

□   hink och spade                                     □   minns inte

2. Vilket/vilka ord använde du som ung som beteckning för att ”gnida in snö i ansiktet på någon”? (”Mula” är väl det mest standardspråkliga ordet.)

3. Säger du ”Han blev rädd” eller ”Han vart rädd”?

□  blev  rädd                        □  växlar

□  vart rädd                          □   vet inte

4. Säger du ”Hon satte sig jämte mig” eller ”Hon satte sig bredvid mig”? Eller båda?

□   bredvid mig                     □   växlar

□   jämte mig                        □   vet inte

5. Vilka r-ljud håller du dig med i din dialekt - bakre, främre, eller bådadera?

□    bakre

□   främre

□   båda

6. Kan man i din dialekt uttala sl som schl? Man säger då alltså ungefär ”schlå”, ”schluta” och ”schlänga” för slå, sluta och slänga.

□   ja                                    □   nej                                  □   vet ej

7. Finns följande ”d till r”-fenomen i din dialekt?

”Vad säger du” blir  ”Va säje’ru”                                      □   ja                                    □   nej

”Vad sa du” blir ”Va sa’ru”                        □   ja                                    □   nej

”Kom nu då” blir ”Kom nu’rå”                                         □   ja                                    □   nej

8. Kan man i din dialekt stryka t i slutet på ord som barnet, huset, bordet osv? Kan man alltså säga:”Ja såg huse’”, ”barne’”, ”borde’”osv.?

□   ja

□   nej

□   vet inte

9. Kan man på motsvarande sätt stryka t i supinumändelsen, och alltså säga ”Jag har skrivi/skrive” i stället för ”Jag har skrivit/skrivet”?

□   ja

□   nej

□   vet inte

10. Försvinner -de i imperfektändelsen i ord som kasta i din dialekt? Kan man alltså vid sidan om ”Han kastade iväg bollen” och ”Han hoppade av glädje” också säga ”Han kasta iväg bollen” och ”Han hoppa av glädje”?

□   ja

□   nej

□   vet inte

11. Hur uttalar du ordet är (som i ”Hon är snäll”) - som e, ä eller är?

□   mest som är

□   mest som ä

□   mest som e

□   på annat sätt:

12. Säger man ”Dom är snäll” eller ”Dom är snälla” i din dialekt?

□   mest dom är snälla

□   mest dom är snäll

□   vet inte

13. Säger man ”Vi såg han” vid sidan om ”Vi såg honom” i din dialekt?

□   bara vi såg honom

□   även vi såg han/vi såg’en

□   vet inte

14. Säger du ”mitt mellan” eller ”mitt emellan”, i t.ex. ”Laxå ligger mitt mellan/emellan Stockholm och Göteborg”

□   mest ”mitt mellan”

□   mest ”mitt emellan/mitt imellan”

15. Säger du ”Han hade sönder den”, ”Han gjorde sönder den” eller ”Han tog sönder den”?

□   hade sönder

□   gjorde sönder

□   tog sönder

□   annat, vänligen specificera här::

16. Säger du förresten ”sönder”eller”isönder” i en sådan mening?

□   sönder

□   isönder

□   vet inte

17. Säger du ”den gamle mannen” eller ”den gamla mannen”, eller bådadera?

□   den gamle mannen                                □   den gamla mannen

□   växlar                                                               □   vet inte

18. Kan man i din dialekt ha uttalet ”gatera” för den form som skrivs ”gatorna”, ”flickera” för ”flickorna”  osv.?

□   ja

□   nej

□   vet inte

19. Hur uttalar du själv ordet ”gatorna” i vardagligt tal?

20. Kan du vid sidan om ”Det finns en del fel i den här uppsatsen” även säga ”Där finns en del fel i den här uppsatsen”?

□   ja

□   nej

□   vet inte

21.Kan man i din dialekt säga ”flera äpple” vid sidan om ”flera äpplen”?

□   bara ”flera äpplen”

□   bara ”flera äpple”

□   båda formerna förekommer

□   vet inte

22. Kan du i ditt talspråk ha följande former i bestämd form pluralis: ”husena”, ”bordena”, ”takena” osv?

□   ja

□   nej

□   vet inte

23. Har man i din dialekt uttalen ”en sån därn” och ”ett sånt därnt”?

□   ja

□   nej

□   vet inte

24a. Kan du säga ”denna bilen” och ”dessa böckerna” vid sidan om ”den här bilen” och ”de här böckerna”?

□   ja

□   nej

□   vet inte

b. Om du svarat ja på förra frågan: Kan du även säga ”denne bilen”?

□   ja

□   nej

□   vet inte

25. Vad finns det för möjliga utropsord i fraser som följande i din dialekt? ”Vilken tur!” ”Vilken bil han har!”

Vicken                                                                                                  □   ja                                    □   nej

Sicken                                                                                                   □   ja                                    □   nej

Tocken                                                                            □   ja                                    □   nej

Annat, vänligen specificera här:

26. Hur säger man i din dialekt till någon att ta bort något? Vilket/vilka alternativ kan du tänka dig?

Ta                  bort                den!                                                           □   ja                                    □   nej

                     dän                                                                                  □   ja                                    □   nej

                     väck                                                                                □   ja                                    □   nej

Annat, vänligen specificera här:

                     .

27. Kan man i din dialekt använda gamla feminina bestämdhetsformer?

Kan man säga ”vägga”, ”dörra”, ”tösa”, ”boka” osv. vid sidan om ”väggen”, ”dörren”, ”tösen”, ”boken” osv.?

□   ja

□   nej

□   bara i några få ord

□   vet inte

28. Vad säger man i din dialekt?

Vi åt var sin smörgås.                                 □   ja                                    □   nej

Vi åt vars en smörgås                                 □   ja                                    □   nej

Vad låter bäst i följande fall? Välj ut en mening i varje par.

29 a

□   Vi har svarat på fler frågor än de andra

□   Vi har svarat på flera frågor än de andra.

b.

□   Han springer ändå fortare än sin bror.

□   Han springer ännu fortare än sin bror.

c.

□   Du ska akta dig för han som står där och flinar.

□   Du skall akta dig för honom som står där och flinar.

d.

□   Hon är mer bekymrad än vi andra.

□   Hon är mera bekymrad än vi andra.

e.

□   Man ska inte göra på det sättet.

□   En ska inte göra på det sättet.

f.

□   Detta är en bild på Erik Svensson tillsammans med hans syster.

□   Detta är en bild på Erik Svensson tillsammans med sin syster.

Hjärtligt tack för din medverkan!

Har du kommentarer till den enkät du just besvarat kan du skriva in dem här!

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".