Språket den 21 februari Hur olika får det se ut och låta i svenskan?

Denna vecka diskuterar vi brev från lyssnare som har synpunkter på variationen i svenskan. Professor Lars-Gunnar Andersson bemöter bland annat ett brev som efterlyser en återgång till ’den ursprungliga regeln’. En särskild sorts, av de flesta oönskad, variation hittar man ibland på vägskyltar. Hembygdsföreningen på orten Bergshammar i Sörmland reagerar mot den nya skylten ’Bergshammar k:a’  och vägverket lovar sätta dit ett s: ’Bergshammars k:a’ ska det stå på riktig svenska!