Språket den 9 maj Teckenspråksjubileum och frågor om språkets utveckling mot förenkling - och ökad komplikation.

Svenska teckenspråksanvändare firar denna veckan ett 25-årsjublieum. Det var den 14 maj 1981 som riksdagen erkände teckenspråket som de dövas språk och det har haft stor betydelse. Samtidigt pågår ett arbete för att dokumentera teckenspråket i ett lexikon på internet. Arbetet bedrivs vid institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet och Brita Bergman, professor i teckenspråk, berättar om det.

Professor Lars-Gunnar Andersson besvarar lyssnarfrågor som handlar om språkets utveckling mot förenkling - eller ökad komplikation.